dijous, 29 d’octubre de 2015

SESSIÓ 1 : ELECCIÓ DE DELEGAT

L'Institut és una organització democràtica. Això vol dir que tots els estaments, professorat, alumnat, personal d'administració i de serveis i famílies participen amb veu i vot als òrgans de govern. L'alumnat té tres representants al Consell Escolar i un delegat/da per a cada grup classe. És important que quan trieu aquestes persones que us han de representar ho feu amb criteri i després de pensar bé la vostra opció.


REFLEXIONEM AMB CASOS PRÀCTICS

 • Fem grups de 3 o 4 persones.
 • Llegiu les situacions conflictives del full i trobeu-ne solucions ràpidament: us heu de concentrar en les qüestions bàsiques de la situació.
 • Una persona del grup llegeix el text explicatiu.
 • Discutiu què faríeu.
 • Una persona del grup escriu la solució (3 minuts per a fer-ho).
 • Hi ha 5 situacions, temps total 15 minuts. El vostre tutor/a controlarà el temps.
 • Poseu en comú les solucions de cada situació. A la vegada, el vostre tutor o tutora anirà escrivint a la pissarra com hauria de ser la persona delegada si hagués d’actuar com vosaltres heu definit. ( 30 minuts).

Situació 1:

Un grup d’alumnes està organitzant una votació per escollir algú que els representi, algú comenta que és millor que el càrrec l’ocupi un noi i no una noia. Què faríeu? Per què?

Situació 2: 

A la classe es produeix un conflicte i cal prendre una decisió important. Hi ha dues postures: uns que creuen que les decisions importants les ha de votar tot el grup i uns altres que volen que la decisió la prengui només la persona que els representa. Quina és la vostra opinió? Per què? 

Situació 3: 

A la classe hi ha dos grups rivals. Cada dia es formen més tensions entre ells. Què ha de fer el delegat o la delegada? 

Situació 4:

S’ha convocat una reunió de delegats i delegades per al dimarts a les 17:30 de la tarda, però la persona que representa el vostre grup, justament aquell dia i en aquella hora, havia quedat amb la seva colla per anar al cinema. Què ha de fer?

Situació 5:

Hi ha una reunió amb la coordinadora on assisteix el delegat o la delegada. El grup classe ha proposat unes idees i solucions que el delegat/da no comparteix. Què ha de fer el/la delegat/da? Per què? QUI HA SE SER DELEGAT O DELEGADA? 

Els o les representants de la vostra classe n’han de ser els portaveus i l’enllaç entre el grup i el professorat i la direcció del centre. Com han de ser? Quines funcions tenen exactament? Que hi diu, la llei?

Els delegats han de:
 • Recollir queixes i propostes dels alumnes i fer de portaveu de la classe per transmetre-les a l’estament adequat  (Equip directiu, Consell Escolar, tutor, professors).
 • Exposar  al/la tutor/a els problemes del grup. 
 • Impulsar i coordinar les diferents activitats perquè funcionin a nivell de la seva classe.
 • Dirigir les assemblees de classe per debatre temes i qüestions plantejats pel consell de delegats o  pels propis alumnes.
 • Aportar idees, suggerències de millora  a través dels representants del Consell Escolar o a la  reunió de la Junta de delegats.

Ara que ja heu esbrinat quines són les característiques que ha de tenir una persona per poder ser delegat o delegada toca escollir-la.PROCEDIMENT PER A L'ELECCIÓ DE DELEGAT/DA

1. Cada alumne que es presenti com a candidat per a delegat o delegada, pot fer una petita explicació al grup del perquè creu que pot ser un bon representant de la classe.

2. Anoteu a la pissarra el nom de les persones que s’han presentat .

3. Amb l’ajuda del vostre tutor o tutora, organitzeu la votació. Necessitareu una urna,o qualsevol estri que pugui fer aquesta funció, les paperetes segellades, la llista amb els nois i les noies de la classe i formar la mesa. A la mesa ha d’haver el vostre tutor o tutora, un l’alumne/a com a president i un com a secretari/a.

4. Procediu a fer la votació. Recordeu que heu de votar la persona més idònia pel càrrec.

5. Un cop finalitzada la votació es fan el recompte dels vots i es redacta l’acta.

JA TENIM DELEGATS I DELEGADES:

1r A: Eric Deu, Salma Ben Amar

1r B: Laia Dizon, Abril Viñeta

1r C: Emma lerenas, Ivan Cumplido

 

Endavant delegats!


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Digues la teva!